top of page

Corosh

WhatsApp Image 2020-08-17 at 09.48.03.jp

اسم من کورش (رضا) سامی و در یک خانواده مذهبی (شیعه) در ایران متولد شدم, پدر و مادرم به اعمال مذهبی را تعلیم دادند و من هم بقیه فامیل این اعمال را انجام میدادم , خیلی زود از روی کنجکاوی سوالاتی طرح میکردم که برای فامیل زیاد خوشایند نبود سوالات من بی جواب مانده e و آنها فقط مرا پانزده ساله خدا را و بدرنال چیز.

در دهه ۹۰ به هلند آمده و خیلی زود به مصرف مخدر e و مشروبات الکلی روی آوردم.

O que é?

اشنایی من با فریدون که برای بشارت دادن به کمپ آمده بود باعث شد زندگی من عوض شود , به جستجو و تحقیق پرداخته و بعد از شناخت انجیل و خداوند عیسی مسیح او در قلب من جای گرفت  جواب تمام سوالاتم را که بی جواب مانده وباعث شده بود که من مذهب و حتی خدا  سازنده دست بشر بدانم را گرفتم.

زندگی من عوض شده e و دیگر من آن آدم ناامید و نبودم ، با قدرت اعتیاد به مواد مخدر ، ارنواع ناامید و نبودم ، با قدرت اعتیاد به مواد مخدر ، ارنواع داروهاکودم.

دیگر نگران هیچ چیز نبودم e و آزاد شده و شادی e و در زندگیم روز به روز بیشتر می‌شد.

او عاشق همه و دوست دارد به کمک کرده و زندگی ما عوض و ما را را تا خداوند گناهانت ررده و زندگی ما عوض و ما را را تا خداوند گناهانت را بخبارهده و ما را

bottom of page